Nemzetközi kitekintés
Európai Unió / WHO / IUHPE / EuroHealthNet / EMHF / ENWHP

Az OEFI és az Egészségügyi Világszervezet Regionális Irodája, azon belül különösen a velencei központú Egészségfejlesztési és Beruházás az Egészségbe Európai Iroda között szoros a szakmai együttműködés. Az együttműködés három fő iránya a következő:

Az egészség és fejlődés esélyei program
Mivel a lakosság egészségi állapotát leginkább a fizikai, társadalmi, környezeti és politikai tényezők, valamint a közösségszervezés módjai határozzák meg, a program abból indul ki, hogy az egészségfejlesztést nem kizárólag a hiányosságok és szükségletek irányából, hanem az elért eredmények és vívmányok felől célszerű megközelíteni. Ehhez pozitív mutatók vizsgálatára van szükség. Az egyik legfontosabb ilyen eredmény lehet az a társadalmi biztonságérzet, melyet a közösségbe tartozás teremt. A közszférában történő beruházások segítségével és a közösségek egészségfejlesztő eredményeinek erősítésével elérhető az egészségi állapot javítása. Ezzel a költségkímélő stratégiával megvalósítható a lakosság egészségi állapotának és jól-létének fenntartható fejlődése. Az Egészség és Fejlődés Esélyei modellkísérlet arra törekszik, hogy az egészségfejlesztés nemzetközi élvonalába illeszkedő gyakorlatot fejlessze néhány szakmai csúcsintézmény részvételével. A program célja konceptuális elemzések, módszertani segédanyagok készítése, kapacitásfejlesztési lehetőségek – elsősorban képzés – elősegítése. E program keretében az OEFI „Hub Együttműködési központként” koordinálja 5 ország munkáját. A Hub Központ feladatai közé tartozik, hogy az egészségfejlesztés területén aktív szerepet vállaljon az ország, illetőleg régió információval, szolgáltatásokkal, kutatással és képzéssel kapcsolatos erőforrásainak fejlesztésében. A program keretén belül folytatódik a Régió Egészségfejlesztési Kapacitásainak feltérképezésére és fejlesztésére irányuló CMI program.

Kapacitások feltérképezése Program (Capacity Mapping Initiative)
A program az egyes régiókban rendelkezésre álló erőforrásokat, mechanizmusokat és lehetőségeket összegzi. A program hármas célja a lakosság egészségét meghatározó társadalmi és gazdasági tényezők azonosítása; a jelenlegi egészségfejlesztési rendszerek kapacitásának felmérése; valamint ajánlások megfogalmazása az egészségfejlesztés, mint szakpolitika és az infrastruktúra fejlesztése számára

Az egészséget meghatározó gazdasági, társadalmi tényezők

  • Az együttműködés részét képezi a „Velencei Kezdeményezés” elnevezésű program, mely, a WHO mellett tanácsadó testületként működő bizottság (Commission on Social Determinants of Health) munkájának segítésére jött létre szegénység és egyenlőség témában. A programban az OEFI szakértőkkel és esettanulmányok készítésével vesz részt.

Kapcsolattartás a WHO Európai Regionális Irodájának
egyéb részlegeivel és Genfi Központjával

Az OEFI együttműködik, kooperál elsősorban azokkal a szakirányú részlegekkel, melyek a dohányzás, illetve a krónikus nem fertőző betegségek megelőzésével, a helyes táplálkozással foglalkoznak, továbbá az Egészséges Iskolák Hálózatának koordinálását végző részleggel.

Az OEFI részt vesz az NCD tevékenységében, melynek keretében esettanulmányok elkészítését és szakértői, konzultációs feladatokat valósít meg.

CINDI: Az OEFI egyik munkatársa, Dr. Endre László tölti be a CINDI magyarországi koordinátorának szerepét. A koordinátori tevékenységből fakadó feladatok ellátásáért az intézet a felelős.

Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) kapcsán feladat ország jelentések elkészítése. A munka koordinálása, összehangolása, a feladatok magyarországi megvalósulásának nyomon követése, a jelentések határidőre történő elkészítése az OEFI feladata.