Színtér programjaink
Település / Munkahely / Iskolák / Archív

Az alábbiakban letölthetők a színtér programjainkhoz kapcsolódó anyagok .pdf formátumban.

Projekt bemutatás: „Felkészítés TAMOP források fogadására Önkormányzatok, kistérségi koordinátorok és ÁNTSZ egészségfejlesztők részére”
Projektünk célja: a szektorközi kistérségi együttműködés (I. komponens) és a lokális állampolgári egészségtanács létrejöttének segítése (II. komponens).

Segítség a települési egészségterv elkészítéséhez
Az egészségkép vagy állapotleírás a település lakossága egészségi állapotának, a településre jellemző életfeltételeknek, életminőségnek a leírása egy meghatározott időpontra vonatkozóan. Tartalma településenként változó, függ a megszerezhető adatok jellegétől, a rendelkezésre álló szakemberek, közreműködők képzettségétől egyaránt, viszont vannak olyan fejezetei, amelyek elkészítése mindenképpen fontos és szükséges. A dolgozatban megtalálhatóak azok az adatok és adatforrások, amelyek a települési egészségtervek állapotleírásának elkészítéséhez szükségesek.

Települési egészségterv koncepció
A települési egészségterv egy komplex programtervezet, amely a település lakossága életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgálja, magában foglalva a kiinduló helyzet felmérését (állapotleírás-egészségkép), ennek alapján cselekvési terv kidolgozását és az egészségterv kommunikálásának fázisát. Megvalósításában minden érintett egyenrangú és aktív félként vesz részt, mivel a településen élők közös akaratát összegzi. Célja a településen élők életminőségének, ezen belül is egészségi állapotuknak javítása-fejlesztése, közösségi erőforrások mozgósítása.

Az egészségfejlesztés régiókban és településeken
Az egészségfejlesztés nem csak az egészségügyi szektor feladata. Hatékony egészségfejlesztés az egyének és a közösségek akarata, motivációja nélkül nem lehetséges. A közösségi színtereken megvalósuló egészségfejlesztésnek nemcsak nemzetközi, hanem megfelelő magyarországi példái is vannak már. Ezek megismertetése, továbbfejlesztése, új modellértékű programok megalkotása, kipróbálása és „begyakoroltatása” segíthet bennünket ahhoz, hogy jobb egészségi állapotot érjünk el. Emellett ugyanolyan fontos célja e programoknak, hogy javuljon életminőségünk, jobban érezzük magunkat nemcsak a saját bőrünkben, hanem szűkebb-tágabb környezetünkben is.

Dr. Füzesi Zsuzsanna - Dr. Tistyán László: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken
A tanulmány a közösség-alapú egészségfejlesztés lehetőségeit tekinti át a Soros Alapítvány által támogatott programok tapasztalatai alapján. Mi a közösségi színtér program lényege? A közösségi színtér program olyan stratégiai terv és cselekvési program, melynek célja egy adott településhez, iskolához, munkahelyhez, vagy bármely más közösséghez (színtérhez) tartozó emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül.

Vercseg Ilona: Legalább ennyit a közösségfejlesztésrõl
A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community organisation) felfogásunkban elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti. Ebben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. A közösségfejlesztés lényege a lokalitásban, a helyi, településszintű vagy regionális cselekvésben és fejlesztésben jelölhető meg. A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság aktivizálásával kezdődik, majd a problémák felismerésével és azok nyilvánossá tételével folytatódik, melynek során mind többen kapcsolódnak a folyamathoz, és eljutnak a közösségben megfogalmazódó feladatok felismeréséhez, tervezéséhez és közösségi megoldásához.

 

.