TÁMOP 6.1.2. aktualitások

Pályázati kiírások / Rendezvények / Előadások / Kapcsolódó szakmai anyagok /Hasznos linkek

 

„Felkészítés TAMOP források fogadására
Önkormányzatok, kistérségi koordinátorok és ÁNTSZ egészségfejlesztők részére” c projekt rövid bemutatása

A projekt háttere:
Az ÁNTSZ térségi egészségfejlesztő szakemberei - 81 fő - az országot lefedő hálózatot alkotnak, kiváló terepismerettel és működési gyakorlattal rendelkeznek. Kiemelt feladatuk többek között az egészség-koalíciók létrejöttének és működésének segítése. Jelenleg, a helyi színterek legfeljebb 10%-nál létezik működőképes egészségterv gyakorlat. További probléma, hogy nincs megfelelő humán háttér a színtereken, az egészségterv elkészítéséhez, a lokális szinten történő forráslehívásra és optimális felhasználására.
Az MTA Gyermekszegénység Elleni Programja a TAMOP 5.2.1 és 5.2.3. forrásainak elérését készíti elő regionális hálózatain keresztül.
A szubszidiaritás elvének érvényesülése érdekében szükség van
a helyi közösségi alapok erősítésére – állampolgári egészségtanács (falugyűlés),
        valamint
a TAMOP források elérésére felkészült operatív munkacsoportok összehangolt működésére – partnerségi csoport – egészség koalíció.
A fentiek ismeretében az Egészségügyi Minisztérium megteremtette, az Országos tisztifőorvosi Hivatal bevonásával, az Országos Egészségfejlesztési Intézet megbízásával a „Felkészítés TAMOP források fogadására Önkormányzatok, kistérségi koordinátorok és ÁNTSZ egészségfejlesztők részére” című projekt anyagi feltételeit.
Projektgazda: Országos Egészségfejlesztési Intézet – Projekt vezető: Solymosy József Bonifácz mb főigazgató helyettes.
Partnerek: MTA Gyermekszegénység Elleni Programja, Ayuda Bt, ÁNTSZ kistérségi egészségfejlesztői, Kistérségi Társulások, együttműködni szándékozó intézmények, személyek.
Helyszín: hat kistérségben, ahol az egészségi állapotban tapasztalható egyenetlenségek jelentősen rosszabbak az országos átlagnál. Észak-Magyarországi régió: Szécsény, Bátonyterenye, Heves; Észak-alföldi régió: Baktalórántháza; Dél-alföldi régió: Kistelek; Dél-Dunántúli régió: Sásd.
Idő ütemezés:
2010. január-február – projekt előkészítés
2010 március-április – II. komponens
2010 április- május – I. komponens
2010. május- június – zárás, értékelés, nyomon követés

A projekt leírása:
Mindezek ismeretében jelen projektünk célja: a szektorközi kistérségi együttműködés (I. komponens) és a lokális állampolgári egészségtanács létrejöttének segítése (II. komponens).

I. komponens:
Cél:
a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben, a kistérségi társulásokkal partnerségben, kétnapos tréning a partnerségi csoport (egészség-koalíció) kialakítására. A tréning diái alább megtekinthetőek:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megvalósítás: OEFI, ÁNTSZ kistérségi egészségfejlesztők, MTA KTI Gyermekprogram Iroda szakmai együttműködésében, az OEFI és a kistérségi társulások szerződése alapján, helyszínenként 500.000.-Ft teljes előkészítési és lebonyolítási költség kerettel (melyet a benyújtott összegzett számlák alapján az OEFI fizet ki a szerződött kistérségi társulásoknak).

Minőségi indikátor
: hat kétnapos kistérségi egészségterv-tréning megvalósulása, egészségkoalíciók, egészség koalíció szándéknyilatkozatok elkészülése a nevesített hat kistérségben.
(képek öt helyszínről)

II. komponens:
Cél:
a helyi állampolgári egészségtanácsok létrehozatala a kistérségi központi településeken, lehetőség szerint a többi település bevonásával. Tevékenység: klasszikus közösség fejlesztési módszerekkel, fókusz-csoport beszélgetésekkel a helyi problémák feltérképezése, az egészség-fórum módszertanának átadása, gyakorlati megvalósítása. Megvalósítás: Ayuda Bt. szakembereinek bevonásával, projekt költségből.

Minőségi indikátor: egészség tanácsok létrejötte legalább a hat kistérségi központban, lehetőség szerint a kistérség többi településének bevonásával, állampolgári egészségtanács módszer megismerése.
(képek hat helyszínről)