Színtér programjaink
Település / Munkahely / Iskola

A program címe:
"Az iskolai egészségfejlesztés lehetőségei a tanulók ismeret és igényszintjének tükrében" c. kutatás eredményeinek ismertetése előadás formájában a közoktatási intézményekben Célja: Szexedukáció témakörben sok oktatási anyag készült az elmúlt években, de mivel az utóbbi esztendőkben nem volt a fiatalok szexuális magatartására vonatkozó kutatás, ezért ezek a programok nélkülözik a kutatási eredmények tapasztalatait, így általában a szexuális felvilágosítás lehetséges megoldásait tartalmazzák különböző kiadványok (tanári kézikönyv, tanulói munkafüzet, CD, szórólap) formájában. Befejezett kutatásunk ezt a hiányt pótolja azzal a céllal, hogy a már meglévő programok frissítésekor, ill. a jövőben születendő anyagok bizonyos szinten vegyék figyelembe az eredményeket. Fontosnak tartjuk, hiszen az igazán megvalósítható programok az igények ismeretében készülhetnek csak és különösen igaz ez egy ilyen nehezen tárgyalható téma esetében. A kutatás eredményeit meg kell, hogy ismerjék a középiskolákban tanító pedagógusok, egészségfejlesztők, iskolaorvosok és védőnők, ezért tantestületi ülés keretein belül előadás formájában szeretnénk tájékoztatni az érdeklődőket, ill. a lehetséges megoldások tekintetében megbeszélést folytatni az érintettekkel.

Módszer: A kutatás eredményeinek megtárgyalása javasolt a területen dolgozó szakemberek bevonásával ill. programgazdákkal és iskolai egészségfejlesztőkkel.

A kutatás eredményeiről készült tanulmány letölthető itt.