Színtér programjaink
Település / Munkahely / Iskola

A projekt célja:
Az iskolai egészségfejlesztés jelenlegi helyzetének áttekintése különös tekintettel a szexedukáció témakörére, az elmúlt évi törekvéseknek megfelelve olyan szintre jutott, melynek megtárgyalása a további tevékenység előrehaladását jelentheti. Ennek érdekében a területen dolgozó szakemberek – pedagógus, igazgató, iskolaorvos, védőnő, egészségfejlesztő – részére szervezünk olyan találkozót, ahol az eddig elért eredmények megtárgyalása mellett lehetőség nyílik a továbblépés konszenzuson alapuló megtervezésére, a szakemberek közvetlen tapasztalatcseréjére, vélemények ütköztetésére és egy egységes állásfoglalás megfogalmazására. Ennek szeretnénk megfelelő teret biztosítani egy-egy szakmai rendezvény szervezésével.

Módszer:
Konferencia szervezése, szakemberek meghívása, iskolai egészségfejlesztésben dolgozók részvételének biztosítása, szakanyagok készítése, civil szervezetek és alapítványok együttműködésének megteremtése.

Kommunikáció:
A konferenciáról híradás az írott és nyomtatott sajtóban, cikk, ill. tanulmány készítése az elért eredményekről ill. a konferencián született döntésekről, tervekről.

Következő konferencia időpontja: szervezés alatt, kérjük, látogassa a honlapot!

_________________

Korábbi konferenciák előadásai

Solymosi József Bonifácz OEFI osztályvezető: Iskolai egészségterv készítése letöltés (2.7MB pdf)