Szakanyagok
Előadások / Módszertani füzetek / Lakossági kiadványaink

Az alábbiakban letölthetők módszertani füzeteink .pdf formátumban:

 

Az egészségfejlesztés alapelvei - az egészségfejlesztés nemzetközi alapdokumentumai

A kiadvány áttekintést nyújt az egészségfejlesztés terén született legfontosabb nemzetközi dokumentumokról. Részletesen tárgyalja a következőket: Alma-Ata-i nyilatkozat, Ottawai Egészségfejlesztési Charta, Adelaide-i ajánlások, Sundsvalli nyilatkozat, Dzsakartai nyilatkozat.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai Lektor: Dr. Gyárfás Iván
Kiadás éve: 2004
Terjedelem: 53 old
ISBN 963 86595 3 x

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan1.pdf (557Kb)

 


Az egészségfejlesztés régiókban és településeken

Európának jelenleg két új, az egészség javítását célzó politikai koncepciójáról hallani. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ötvenegy országot felölelő -Grönlandtól a Bering-szorosig terjedő- Európai Régiója 1999-ben adta ki új szakmapolitikai koncepciójának szöveges változatát "Egészség 21: egészség mindenkinek szakmai keretterv az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója számára" címmel. Az Európai Unió megbízásából szintén készült egy kötelező, sőt erősebb érvényű népegészségügyi rendelettervezet, amely 2000 első felében került napvilágra. A régióknak kézzelfogható megoldásokkal kell előállniuk az előttük tornyosuló egészségügyi természetű kihívások kezelésére, gyakran külső segítséget is igénybe véve. Az említett új politikai megállapodások egészen biztosan hasznosnak bizonyulnak majd, de vajon miről is szólnak valójában, mit rejtenek a dokumentumok?

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai Lektor: Dr. Gyárfás Iván
Kiadás éve: 2004
Terjedelem: 57 old
ISBN 963 86595 5 6

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan3.pdf (630Kb)

 


Dr. Füzesi Zsuzsanna - Dr. Tistyán László:
Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken


A közösségeknek történetileg is lényeges, központi szerepe volt és van a népegészségügyben. A közösség kulcsfogalom a szociológiában, a pszichológiában, a szociálpszichológiában, definiálása rendkívül sok szempontból lehetséges. Jelen kiadványban a közösségnek csak azon funkcióival foglalkozunk, amelyeket fontosnak tartunk az emberek életminősége, egészségi állapota szempontjából, s amelyek úgy segíthetik a betegségek megelőzését, az egészség megőrzését, fejlesztését, hogy a közösség kultúrájára, adottságaira, a közösség tagjainak motivációira építenek.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai Lektor: Dr. Gyárfás Iván
Kiadás éve: 2004
Terjedelem: 69 old
ISBN 963 86595 6 4

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan4.pdf (866Kb)

 


Vercseg Ilona:
Legalább ennyit a közösségfejlesztésről


A helyi közösségi problémák keletkezhetnek helyben, a kistérségben, de nagyobb földrajzi egységben, a megyében, a régióban, sőt globálisan is. Nyilvánvaló, hogy valamennyi helyben megjelenő problémát nem lehet kizárólag helyben orvosolni. Döntő viszont, hogy egy helyi közösség képes-e felismerni a másutt keletkezett és helyben is lecsapódó problémákat, tud-e megoldásukhoz eljárásmódokat rendelni, s meg tudja-e nyerni a közösség tagjait és intézményeit, valamint a szükséges külső partnereket az együttműködéshez?

A kiadvány módszertani segédletet nyújt közösségi egészségtervek elkészítéséhez.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai Lektor: Dr. Gyárfás Iván
Kiadás éve: 2004
Terjedelem: 69 old
ISBN 963 86595 6 4

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan5.pdf (691Kb)

 


Kutatás, monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben

Első pillantásra a bizonyítékkal kapcsolatos megbeszélések pusztán akadémiai problémának tűnhetnek, amelyek az ismeretelmélet és a logika területéhez tartoznak, és csupán vitatermek és tudósok témái. Józan ésszel is belátható azonban, hogy a bizonyítás problémája szorosan összefügg a gyakorlati kérdésekkel. A bizonyítékokra a pénz elköltéséhez, a problémák megoldásához és az információkon alapuló döntések meghozatalához van szükség.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai Lektor: Dr. Gyárfás Iván
Kiadás éve: 2004
Terjedelem: 120 old
ISBN 963 86595 8 0

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan6.pdf (1.663Kb)

 


Az egészséghatás vizsgálat

Az egészséghatás vizsgálat (EHV) „eljárások, módszerek és eszközök olyan kombinációja, amellyel vizsgálhatók egyes stratégiák, programok, projektek lehetséges hatásai a lakosság egészségére, továbbá e hatások eloszlása a népesség különböző csoportjaiban” (WHO, Health Impact Assessment). Az EHV rugalmas módszertan, amely politikák, programok és projektek szintjén egyaránt alkalmazható.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai Lektor: Dr. Gyárfás Iván
Kiadás éve: 2004
Terjedelem: 74 old
ISBN 963 86595 9 9

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan7.pdf (1.032Kb)

 


Fábián Róbert–Dr. Simich Rita: Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai szexedukációs események értékelése

A téma összetettsége miatt a módszertani füzet szerzői elsősorban arra fókuszálnak, hogy megtalálják az „ideáltipikus” iskolai szexedukációs tevékenységet, s ehhez mérjék azt, hogy mennyi jelenleg a tényleges lehetősége az iskoláknak, s e lehetőséget milyen mértékben használják ki. E munkához elkerülhetetlen a téma tudományos hátterének ismertetése, majd áttekintik az általános és középiskolák tantervében fellelhető szexualitással kapcsolatos is-meretanyagot. Az egészségfejlesztő, a szexedukációs és a tanárképző programok ismertetését követően a pedagógusok és az iskola-egészségügy dolgozóinak véleményét összegezik – a velük készült korlátozott számú interjú alapján – az iskola lehetőségeiről és a jelenlegi gyakorlatról.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Szakmai lektor: Dr. Forrai Judit Ph.D.
Készült a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében
Kiadja az Országos Egészségfejlesztési Intézet
Kiadás éve: 2006.
Terjedelem: 54 oldal
ISBN 963 86672 6 5

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan8.pdf (603Kb)

 


Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban

Az egészségügyi szolgáltatások biztosítása, beleértve a népegészségügyi és az egészségfejlesztési politika kialakítását, a tagországok feladata marad. Ugyanakkor a hasonló társadalmi, demográfiai és az életmóddal összefüggő problémák következtében a tagállamok ugyanazon egészségfejlesztési és népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek, és ezért az EU a közös fellépést, a közösségi programok támogatását és a szakemberek közötti tapasztalatcserét tartja kompromisszumként a megoldás hatékony módjának..

Sorozatszerkesztő: Dr. Makara Péter
Szakmai Vezető: Németh Zsófia
Kiadás éve: 2007
Terjedelem: 72 old

A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan9.pdf (1.879Kb)

 Számoljuk fel egy generáció alatt a szakadékot

Az egészség területén tapasztalt igazságtalanságok és elkerülhető egyenlőtlenségek okozói részben a körülmények, amelyek között az emberek felnőnek, élnek, dolgoznak és megöregszenek, részben a betegségek kezelésére felállított rendszerek. Ugyanakkor a körülményeket, amelyek között az emberek élnek és meghalnak, politikai, társadalmi és gazdasági erők alakítják. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2005-ben a társadalmi igazságosság jegyében létrehozta az Egészségre ható társadalmi tényezők elnevezésű bizottságot, hogy felmérje és összegyűjtse, mire van szükség egy igazságosabb egészségügyi helyzet megteremtéséhez, és támogassa a megvalósítását szolgáló globális mozgalmat. A Bizottság arra szólít fel, hogy egy generáción belül számoljuk fel az egészség-szakadékot. Ez nem előrejelzés, hanem törekvés.

Sorozatszerkesztők: Dr. Kishegyi Júlia és Dr. Makara Péter
Felelős kiadó: Gábor Edina
Kiadás éve: 2008
Terjedelem: 44 old
ISBN 978-963-87598-6-3
A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan11.pdf

 


Útmutató a gyors egészséghatás-vizsgálat elkészítéséhez

A gyors egészséghatás-vizsgálat jó eszköz arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérhessük a közpolitikai, kormányzati és a helyi önkormányzati döntéseknek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatását, különösen a döntés előkészítő és döntéshozó szinteken.
Az útmutató elsődleges célja, hogy segítséget adjon az államigazgatás különböző szintjein tevékenykedő döntés-előkészítőknek ahhoz, hogy megfelelő módszerek alkalmazásával tudjanak információt és tudást szerezni tervezett döntéseik, a fejlesztési stratégiák, a szakpolitikák, a jogszabálytervezetek népegészségügyi hatásairól.

Sorozatszerkesztő: Dr. Kishegyi Júlia
Felelős kiadó: Gábor Edina az OEFI főigazgatója
Kiadás éve: 2009
Terjedelem: 40 old
ISBN 978-963-87598-8-7
A könyv teljes anyaga itt letölthető: modszertan12.pdf