Intézetünkről
Feladatunk / Missziónk / Az OEFI története / Munkatársaink / Elérhetőségünk

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet küldetése, hogy egészséges éveket tegyen hozzá a születéskor várható átlagos élettartamhoz és hozzájáruljon a magyar lakosság egészségi állapotának javításához.

Értékeink az egészség, mint általános jól lét, a humanitás, a tolerancia, a partnerség.

Miért?
Az OEFI missziója: a lakosság egészségmagatartásának formálása, a népegészségügy területén az egészséggel kapcsolatos információk közvetítése. Célunk, hogy hozzásegítsük a társadalom tagjait az optimális jól-lét eléréséhez a nemzetközi és hazai tudományos eredményekre támaszkodva. Figyelembe véve a humanisztikus, befogadó, és az esélyegyenlőséget megvalósító társadalmi értékeket.

Mit?
Az OEFI általános tevékenysége: a döntéshozók népegészségügyi szempontú tudományos informálása az "Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja" maradéktalan megvalósítása érdekében - a döntések előkészítési fázisában, valamint a közösségfejlesztést szolgáló, általános jól-létet előremozdító programok módszertani és technikai támogatása.

Hogyan?
Munkánkat a missziónak és az általános tevékenységeknek megfelelő modellprogramok kidolgozásával, nemzetközi és hazai programok adaptálásával, elemzésével, terjesztésével végezzük. Szakmai értékeket tükröző széles körű kommunikáció, képzések, továbbképzések, kiadványok és horizontális szakmai kapcsolatok segítségével szakmapolitikai támogatás elősegítése.

Kiknek?
Az OEFI elsődleges célcsoportja a népegészségügy szakmapolitikusai, illetve azon intézmények és civil szervezetek, amelyek tevékenysége különböző lakossági csoportok egészségének támogatására, helyi közösségek fejlesztésére irányul. Kiemelt figyelmet fordítva a társadalom azon közösségeire, amelyek valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek, az átlagosnál gyengébb érdekérvényesítő képességűek, a társadalmi kirekesztés veszélyeztetettjei. Másodlagos célcsoportja a döntési mechanizmusokat előkészítő mindenkori politikai szereplők és az elsődleges célcsoport kulturális, társadalmi környezete. Kiadványaink egyaránt szólnak szakemberek specializálódott csoportjaihoz, valamint a teljes lakossághoz.

Kikkel?
Az OEFI csapatában - az egészségfejlesztés multidiszciplináris jellegének megfelelően - dolgozó pszichológus, szociológus, jogász, újságíró, szakorvos, dietetikus, egészségfejlesztési szakember, pedagógus, matematikus, filozófus, közgazdász, védőnő, szociálpolitikus munkatársakkal, továbbá partnerként több tucat szakmai intézettel, állami intézménnyel, profitorientált vállalattal és civil szervezettel.

Hol?
A különböző ágazatok és szintek között az adott színtér jellegének megfelelően, munkájából adódóan a szakpolitikai döntéshozatal előkészítésétől a gyakorlati tapasztalatot biztosító közvetlen lakossági szolgáltatásokig egyaránt jelen van az OEFI.

.