menu
 
 
 

 
 

Munka. Mindenkire Hangolva záró konferencia!

2013. október 22-23-án tartja az ENWHP a Munka. Mindenkire Hangolva projekt záró konferenciáját Brüsszelben. A konferencia céljai a kövezők:

  • felhívni a figyelmet a krónikus betegségek munkaerő piaci és társadalom biztosítási hatásaira
  • elősegíteni a krónikus beteg munkavállalók munkahelyének megtartásában és/vagy munkahelyre történő visszatérésükben érintett  összes érdekhordozó együttműködését
  • ennek érdekében ismeret és tapasztalatcsere ösztönzése

A konferencián népegészségügyi és munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó szakmai és európai szakpolitikai szervezetek képviselői vesznek részt.
A konferencián bemutatásra kerülnek a munkahely megtartása, a korai beavatkozás, és a munkába való visszatérés stratégiái, jó gyakorlatai és az ezek alapján készült ajánlások.

Töltse le a konferencia szórólapját és tájékoztatóját!

Látogasson el a konferencia honlapjára (www.workadaptedforall.eu), ahol bővebb információt a talál a rendezvényről, programjáról és regisztrálhat is az eseményre!

 

Projekt leírás

A krónikus betegség bármilyen hosszantartó fizikai, pszichikai vagy kognitív betegség, mely jelentősen befolyásolja a mindennapi életet.
A krónikus betegségek nagyon sok betegségi területen megjelennek: pl. magasvérnyomás-betegség, cukorbetegség, légúti-, daganatos-, mozgásszervi megbetegedések és számos mentális probléma is ide tartozik.

Az esetek nagy részében az embereknek évtizedeken át együtt kell élniük a krónikus betegséggel, ezért nem mindegy, hogy milyen minőségű életet élnek.

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP) 9. kezdeményezése "Munka. Mindenkire Hangolva" címmel a krónikus betegek munkában való megtartását célozza. Az Európai Unió társfinanszírozásával létre jött projektet Magyarországon – a hazánkat az európai hálózatban képviselő – Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) valósítja meg.

A már kialakult krónikus megbetegedések esetében támogatást kívánunk nyújtani az embereknek a saját betegségükkel való együttélésben, valamint a munkáltatóknak foglalkoztatásuk elősegítését szolgáló kezdeményezésekben. Az aktív korú (16-64 éves korig) krónikus betegek nagy része jelen van a munkaerőpiacon. Számukra munkaképességük, munkahelyük megtartása különösen fontos.

A projekt célja útmutatások kidolgozása, jó gyakorlatok gyűjtése és elterjesztése a krónikus betegségben szenvedő munkavállalók munkában való megtartására, egészségének fejlesztésére és munkába való visszatérésének elősegítésére. A projekt során a résztvevő tagországokban, így hazánkban is kampány indul a munkáltatók figyelmének felhívására.

A program keretében célunk ösztönözni a munkáltatókat a krónikus betegségben szenvedő munkavállalók egészségének- fejlesztésére, megtartására, illetve a munka világában való mindennapi életük megkönnyítésére.

2012 végére kialakítjuk a program honlapját, útmutatót készítünk munkaadók számára a krónikus beteg munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére.

2013 februárjában egy rendezvény keretében kívánjuk bemutatni, a jó gyakorlatokat és szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni az elkészült szakmai anyagokat.

 

A projektről bővebben

MUNKA: MINDENKIRE HANGOLVA – EGÉSZSÉGES MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA KRÓNIKUS BETEG MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózatának 9. Kezdeményezése (2011 - 2013)

A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózatának (European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP) új, egész Európát átfogó kampánya 2011-ben indult el annak érdekében, hogy a közvélemény figyelmét ráirányítsa a krónikus beteg munkavállalók megtartásának, továbbfoglalkoztatásának és a munkába való visszaintegrálásának jelentőségére.
Az ENWHP 9. „Munka. Mindenkire Hangolva” című kezdeményezése és kampánya az Európai Bizottság Népegészségügyi Programjának (2008-2013) társfinanszírozásával valósul meg. A kezdeményezést koordináló ENWHP titkárságát a Prevent nevű belga Foglalkozásbiztonsági és -egészségügyi Intézet (Institute for Occupational Safety and Health) látja el Brüsszelben.

A kezdeményezés célja egészséges és megfelelő munka biztosítása a krónikus beteg munkavállalók számára a munkahelyük megtartásán, vagy a munkába való visszatérésük támogatásán keresztül. Az ENWHP hatékony munkahelyi egészségfejlesztési gyakorlatok bevezetésére törekszik azáltal, hogy támogatja a megfelelő, pozitív kultúra kialakítását, valamint útmutatást és számos eszközt ad a munkáltatók kezébe a krónikus beteg munkavállalók érdekét szolgáló változások véghezviteléhez.
A „Munka: Mindenkire Hangolva” c. kezdeményezés szóróanyaga elérhető itt.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁKKAL, KRÓNIKUS BETEGSÉGGEL KÜZDŐ MUNKAVÁLLALÓK MAGAS ARÁNYA ÉS A MUNKAERŐPIACI HIÁNY

Európában demográfiai változások közepette élünk, ahol a munkaképes lakosság gyorsan öregszik. Ez hosszútávon hiányt fog okozni többek között a képzett munkaerő terén. Ráadásul az EU 27 országában a dolgozó népesség 32,5%-a nyilatkozott úgy, hogy krónikus betegségben szenved, és 19%-uknak vannak tartós egészségügyi problémái. Ezek az állapotok tehát az európai munkaerő egy jelentős részét érintik. A krónikus betegségek közé tartozik például a cukorbetegség, az asztma, az epilepszia, a rák, a szívelégtelenség, a váz-izomrendszeri rendellenességek, a hepatitis és a HIV fertőzés, a depresszió, az alkohol- és drogfüggőség.
A munkaerő-piaci kihívások és az egészségügyi problémával és krónikus betegséggel küzdő munkavállalók nagy aránya miatt fontos a fenntartható foglalkoztathatóság növelése annak érdekében, hogy minden dolgozó munkaképessége optimálisan kihasználható legyen. A fenntartható foglalkoztathatóságára irányuló stratégiáknak ezért hangsúlyozniuk kell a krónikus beteg munkavállalók munkaképességét, és nem csak a jelenlegi, hanem a tartós foglalkoztathatóságukat is figyelembe kell venni.

KRÓNIKUS BETEG MUNKAVÁLLALÓK A MUNKAEHLYEN?

Mivel az emberek sok időt töltenek a munkahelyükön, ez tökéletes színteret biztosít az egészséges életmód támogatásához és ahhoz, hogy a munkahely hozzájáruljon a munkavállalók egészségi állapotának javításához. Már csak azért is, mert sok vállalat gazdasági teljesítménye – és ezzel az egész gazdaság teljesítménye – a motivált és egészséges munkaerőben rejlik.
Azonban a krónikus beteg munkavállalók munkában maradása, valamint hosszabb hiányzás utáni visszatérése is gyakran nagy nehézségekbe ütközik. Mostanáig ez leginkább azt jelentette, hogy rokkanttá nyilvánították őket vagy korai nyugdíjba mentek, és ezzel elhagyták a munkaerőpiacot. 2010-ben egy OECD jelentés megállapította, hogy túl sok dolgozó hagyja el végleg a munkaerőpiacot egészségügyi problémák vagy rokkantság miatt, és túl kevés csökkent munkaképességű dolgozó tud megmaradni a munkahelyén.

Megjegyzés: Az OECD „Betegség, rokkantság és munka: az akadályok áttörése. Az OECD országokban tett megállapítások összegzése” ['Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers. A Synthesis of Findings across OECD Countries'] című 166 oldalas tanulmánya elérhető az OECD könyvtár weblapján.

„MUNKA. MINDENKIRE HANGOLVA” EURÓPAI KAMPÁNY

Az ENWHP „Munka. Mindenkire Hangolva” projektjét azért hoztuk létre, hogy hozzájáruljon a hatékony, munkahelyi, egészséggel kapcsolatos gyakorlatok megvalósításához azáltal, hogy ösztönzi az európai vállalatokat olyan tevékenységek és belső szabályok kialakítására, amelyek lehetővé teszik a krónikus beteg munkavállalók továbbfoglalkoztatását és munkába való visszatérésük elősegítését, valamint megelőzik a munkavállalók rokkanttá válását és korai nyugdíjba vonulását.
A Munka: Mindenkire Hangolva projekt első fázisában több európai országban került sor adatgyűjtésre a krónikus beteg munkavállalókkal kapcsolatos, már létező, fenntartható foglalkoztathatóságot célzó stratégiákról és gyakorlatokról. Ezek az információk szolgáltak alapul a krónikus beteg munkavállalók továbbfoglalkoztatását és munkába történő visszaintegrálását célzó, átfogó, munkahelyi egészségfejlesztési (MEF) stratégiákról és beavatkozásokról szóló útmutató elkészítéséhez. A Munka: Mindenkire Hangolva projekt második fázisa egy ismeretterjesztő kampányból áll, amelynek célja ezen útmutató és további ajánlások terjesztése egész Európában a krónikus beteg munkavállalók fenntartható foglalkoztathatósága érdekében, hogy ez által ők is a munkaerőpiac értékes résztvevői maradhassanak.

________________________________________________________________________________

 

 

 


 
 
   

fel

 

Funded by
the Health Programme
of the European Union
     
 

 

 

Impresszum
Webmester