Iskolai egészségfejlesztési programok ajánlása
Kérelem benyújtása / Formanyomtatványok /GYIK /
Ajánlott programok
/ Szabályozási háttér / Kapcsolat
/ Előadások / Szakmai háttéranyagok / Statisztikai adatok

1. Lehet-e személyesen beadni a kérelmet?

A programdokumentáció személyes benyújtására nincs lehetőség.
Az ajánlást kérő dokumentáció benyújtását az OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához c. dokumentum (továbbiakban: Eljárásrend) szabályozza. Az Eljárásrend 3. pontja szerint: „ A Program-ajánlás iránti kérelmet az OEFI honlapján közzétett felhívásban rögzített időpontig lehet előterjeszteni elektronikus úton a minosegfejlesztesi.iroda@oefi.antsz.hu email címre, ezzel egyidejűleg postai úton 3 példányban az OEFI Minőségfejlesztési Iroda 1437 Budapest, Pf. 839/3 címre is be kell benyújtani.”

2. Van-e a program adatlap kitöltésével kapcsolatosan személyes konzultációra lehetőség?

Igen, aktuális információk: itt.

3. Van-e lehetőség arra, hogy ne kelljen az Eljárásrendben elvárt 3 példányban beküldeni a dokumentációt?

Egyéni elbírálásra nincs lehetőség. Az Eljárásrend szabályai minden kérelmezőre egyformán vonatkoznak.

4. A program adatlap 4.4. pontjának kitöltésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni Önöktől.

Kérem, tekintse át a program tervezéshez felhasználható táblázatot!
Programtervezés sablon

5. Mit tekintünk egészségfejlesztési programnak?

Az egészségfejlesztési program olyan, meghatározott időbeli, térbeli kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással szervezett komplex tevékenység (vagyis több összehangolt tevékenység összessége), amelynek során az egyes emberek és/vagy közösségek az egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az egészségük számára kedvező irányban alakítják, és ezen keresztül megelőzik a lehetséges megbetegedéseket és javítják egészségi állapotukat.
Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogainak érvényesülését szolgálja.
Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a célcsoportnál olyan viselkedés/attitűd mintákat adjon és erősítsen, melyek az egészségesebb választást megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozás-testmozgás); a viselkedés/szer függőségek elkerülését elősegítik; a bántalmazást és iskolai erőszakot megelőzik; a személyi higiénét fenntartják; a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő ismeretekkel látnak el, stb.