Adaptálható modellprogramok
Deszegregációs egészségfejlesztési modellprogram / Archív

 

Deszegregációs egészségfejlesztési modellprogram / Részletesebben a programról


Szenzomotoros felzárkóztató-tréning a hátrányos helyzetű gyermekek sikeres iskolakezdéséért

Célja: sikeres iskolakezdés elősegítése a hátrányos helyzetű populációban, pedagógus továbbképzés

Megvalósítja a 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat VI. 10. pontját, miszerint Programot kell indítani az 5-7 eves roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapotfelmérésére, a kiszűrt gyermekek fejlesztésére és a velük foglalkozó pedagógusok képzésére. Illeszkedik a Nemzeti Népegészségügyi Program Egészséges Ifjúság, Esélyegyenlőség az Egészségért, valamint az Egészségfejlesztés a mindennapi élet színterein alprogramjaihoz.

Modellprogram bemutató

Mi a program?
A program 5-7- éves gyermekek sikeres iskolai karrierjét kívánja elősegíteni, a pedagógusoknak nyújtott összesen 160 kreditpont értékű képzéssel, mely állapot és fejlődésvizsgálatra valamint kiscsoportos tervezett szenzomotoros tréning tartására jogosít. A pedagógusok a megszerzett tudással kiszűri a felzárkóztatandó gyermekeket és 10-12 fős csoportokban, egy asszisztens segítségével heti 2-szer 45 percben fejleszti őket.

Mi a program célja, haszna?
A program közvetlen célja, hogy a pedagógusok elsajátítsák a vizsgálati és tréning módszereket, kiszűrjék az általuk ellátott gyermekcsoportban a 10-12 leggyengébben teljesítő gyermeket, és nekik legalább hetente kétszer szenzomotoros fejlesztéseket tartsanak kiscsoportban, de egyéni követelmények mellett. A jó hangulatú, életkor és fejlesztés specifikus foglalkozások közben gyermekeknek erősödik a feladattudatuk és feladattartásuk, a verbális és mozgásos feladatok összekapcsolása által, pedig javul a testi tudatosság és kommunikációs készség. A pedagógusok a tanfolyamok elvégzésével messzemenően túlteljesítik kreditpont-kötelezettségeiket.

Kik a program elsődleges célcsoportjai?
A program célcsoportjába elsősorban az 5-9 éves gyermekekkel foglakozó intézmények pedagógusai, illetve az általuk ellátott gyermekcsoport szenzomotorosan éretlenebb egyénei tartoznak. A pedagógusok az elméletben tanultak gyakorlati megvalósítása során saját fejlesztőmunkájukhoz, saját vizsgálati és mérőeszközt használva objektív vizsgálati módszerekkel kialakított képet kaphatnak a preakademikus és akademikus készségek egyik alapfeltételét jelentő szenzomotoros érettség alakulásáról. A tréningbe bevont gyermekek, az átlagosnál gyorsabb ütemben fejlődnek, szenzomotoros és ebből adódó hátrányaikat csökkentik, iskolai sikereik esélyeit pedig növelik.

Mik a program forrás igényei?
Bevezetéshez: Széleskörű szenzomotoros egyéni állapotvizsgálat a majdani tréningcsoport kiválasztásához: 2500Ft/vizsgálat/gyermek Elindításhoz: Pedagógus részvétele a BHRG Alapítvány alábbi tréningjein: Szenzomotoros szemléletű állapot és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei: 50 000Ft/fő, 40 kreditpont Csoportos szenzomotoros fejlesztés a TSMT módszer alkalmazásával 3 és 7 éves kor között: 170 000Ft/fő, 120 kreditpont Fenntartáshoz: A kiképzett pedagógus és egy pedagógus asszisztens esetleges túlmunkájának honorálása munkáltatói megegyezés alapján, tréning helyszín biztosítása. (A feltüntetett árak a BHRG Alapítvány 2009-es árainak felelnek meg)

Milyen humán forrásokat igényel a program?
Egy tréningre kiképzett pedagógus és egy asszisztens ( tréning szempontjából képzetlen segítő) szabaddátétele a heti 2, 45 perces tréningalkalomra, valamint ez idő alatt pedagógus biztosítása a nem fejlesztett gyermekek számára.

 

Mik a bevezetéséhez szükséges minimális előfeltételek?
Legalább 30 m² -es tornaszoba szükséges eszközök megfelelő mennyiségben (4 zsámoly, 4 tornapad, 3 gördeszka, 2 ugrálóasztal, 10 labda, 1 akadálypályakészlet, 2 bordásfal, 1 bordásfalra rögzíthető lejtő, 4 ugrálókötél, 2 tornaszivacs, 16 babzsák)"

Hol fut már a program?
Jelenleg 8 intézményben fut (7 Bp. VIII. kerületi és 1 Piliscsabai intézményben): 3 általános iskolában (Práter Utcai Ének- Zene Tagozatos Általános Iskola, Losonci Téri Általános Iskola, LIA Alapítványi Iskola, Piliscsaba), 5 csoporttal, és 5 óvodában (Szivárvány Óvoda, Pitypang Óvoda, Százszorszép Óvoda, Napsugár Óvoda, Gyerek- Virág Óvoda) 9 csoporttal.

OEFI segítsége a modell program adaptálásához:
- nincs költségvonzata: eseti konzultáció, esetmegbeszélések
- költség vonzata van: e-alapú hálózatszervezés, koordináció, monitoring, minőségfejlesztés, tréninglátogatás megszervezése működő csoport(ok)nál, 3 helyi konzultációs nap

Kontaktszemélyek:
Solymosy József
Telefon: 06 1 4288 216
Mobil: 06 30 473 8215
E-mail: solymosy.jozsef@oefi.antsz.hu

Bilics Edit
Telefon: 06 1 4288 212
E-mail: bilics.edit@oefi.antsz.hu

Részletesebben a modellprogramról