Életmód
Táplálkozás / Testedzés / Nők és férfiak / Dohányzás / Drog és alkohol / Archív

 

 

 

Pathways for Health Project legújabb eredményei
A német szenvedélybetegségekkel foglalkozó központ a Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) legújabb kutatási eredményeit a napokban publikálta. A Pathways for Health Project (Utak az Egészségért Projekt) keretében végzett vizsgálatok tárgya az európaiak és a nagyivás, az alkoholfogyasztás és vezetés kapcsolata kontinensünkön illetve az alkoholtartalmú italok fogyasztói címkézése. A projekt jelentések az alábbi linkre kattintva érhetőek el angol nyelven.
http://www.dhs.de/web/dhs_international/pathways.php

A Drug Information Association (DIA) 21. európai találkozója (Berlin, 2009. március 23-25.)
A Drug Information Association idén 21. alkalommal rendezi meg európai találkozóját a drogpolitika- és prevenció, az akadémiai kutatási szféra, a rendvédelem, az egészségügyi igazgatás, a gyógyszeripar és a civil szféra területén dolgozó szakemberek számára. A szakmapolitikai szempontból kiemelkedő jelentőségű eseményen 50 meghívott ország szakemberei képviseltetik magukat. További részletes információk a programról az alábbi link alatt találhatóak: http://www.diahome.org/DIAHome/FlagshipMeetings/home.aspx?meetingid=16920

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Szakmai Információs portálja
A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet létrehozott egy komplex, interaktív adatbázist, amelynek segítségével aktuális és megbízható információkat nyújt a prevenciós programokról, a kezelést, rehabilitációt nyújtó szervezetekről és a kábítószer-problémát érintő, társadalomtudományi kutatásokról. Az adatbázis interaktív módon működik: a regisztrált felhasználók töltik fel és aktualizálják az általuk képviselt szervezet és szakmai programjaik adatait.
A portál elérhető az alábbi link alatt:
http://www.ndi-szip.hu/

ELISAD: új információs weboldal addikciókkal foglalkozó szakemberek számára
Az 1988-ban létrehozott ELISAD - Alkohol és más kábítószerek területén (AOD) működő Könyvtárak és Információs Szolgálatok Európai Szövetsége - non-profit szervezet, amely Európa különböző országaiból kialakított hálózatot tart fenn. Fő célja: lehetőségteremtés a tagok közti tapasztalatcserére az AOD területével kapcsolatban.
Az Elisad Gateway Projektet az Európai Bizottság a 2002-2003-as és 2005-2007-es munkaprogramja alapján finanszírozza. A projekt célja, hogy Európa összes országa részvételével egy közös, átfogó online katalógust hozzon létre az AOD-dal kapcsolatban fellelhető webforrásokból. A projektet a Toxibase (Franciaország) koordinálja, Magyarországon az ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtára felelős az adatgyűjtésért, értékelésért és a portál magyar nyelvű változatáért.
A nemrég elkészült online katalógus 35 ország weboldalainak válogatásából gyűjti össze a legfrissebb információkat közel ezer minőségi internetes forrásból az addikciókkal foglalkozó szakemberek és a lakosság számára egyaránt. A weboldalak tartalmi leírása és a hozzákapcsolódó információk szabad szöveges kereséssel és tallózással 13 fő témakategóriában érhetők el.
Az oldal az alábbi linkre kattintva érhető el:
http://www.addictionsinfo.eu/startpage.php?select_lang=hun
Bővebb információk a szervezetről: http://www.elisad.eu/

Building Capacity for Action
European Alcohol Policy Conference

Building Capacity for Action címmel rendezték meg a harmadik európai alkoholpolitikai konferenciát (European Alcohol Policy Conference) Barcelonában 2008. április 3-5 kötött, melynek 352 részvevője volt és 36 ország képviseltette magát.
További információ: itt.

WHO Alkoholpolitikai Meeting Barcelona
A WHO Európai Regionális Irodája alkoholszakértői meetinget szervezett 2008. június 18-19. között Barcelonában. A meeting fő célja az volt, hogy elősegítse az összeállítását és végrehajtását egy olyan globális alkoholpolitikai stratégiának, amely összhangban áll a WHO Regionális Irodája (Framework for Alcohol Policy) és az EU által kidolgozott irányelvekkel. A szakértők részvételével és megjegyzéseivel véglegesítésre kerül egy globális stratégia, mely a tagállamokon belül előforduló alkohol fogyasztás okozta károk csökkentésére irányul.
További információ:itt.

Az alábbiakban letölthetők a témakörhöz kapcsolódó anyagok .pdf formátumban:

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektől napjainkig I.
Közismert, hogy a hazai halálozási viszonyok több évtizede tartó, egészen az 1970-es évekre visszanyúló folyamatos rosszabbodásában az életmódi tényezőknek, ezen belül is az egyes kockázati magartásformáknak (alkoholfogyasztás- és drogfogyasztás, dohányzás) kiemelkedő szerepe van. Ezért is lényeges az egyes kockázati magatartásformák különböző aspektusú vizsgálata, különös tekintettel az egészségkárosító szerek elterjedtségére és fogyasztás körülményeinek vizsgálatára, de emellett lényeges a problémára kialakított társadalmi megoldási kísérletek bemutatása, törekvéseik szintetizálása.

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektől napjainkig II.
A cikksorozat 2. eleme a felnőtt népesség reprezentatív mintáin végzett egészségfelmérések, valamint szerfogyasztási attitűdök vizsgálatára irányuló kutatások legrelevánsabb alkohol- és drogepidemiológiai eredményeit mutatja be az 1980-as évek közepétől napjainkig. Az következtetések közül csak azokat mutatjuk be, amelyek a felnőtt korú népesség körében felvett témaspecifikus vizsgálatok kvantitatív eredményeit képezték.

A drogfogyasztás hazai tendenciái a 90-es évektől napjainkig III.
Cikkünkben bemutatjuk, hogy az egyes legális és illegális szerek használata szignifikáns összefüggést jelez a megkérdeztettek körében a nemmel, a családszerkezettel, a családi és kortárskapcsolatok minőségével, a családban előforduló deviáns magatartásformákkal, a családon belüli kommunikáció jellemzőivel, valamint a kérdezettek mentális egészségi állapotával. Kutatási eredményeinkből egyértelműen kirajzolódik, hogy a család - mint társas támogató közeg - megerősítése nélkül az iskolai prevenciós programok komoly akadályokba ütközhetnek, és nem hozhatnak átütő eredményeket a rizikómagartásformák elterjedtségét illetően.

Az alkoholfogyasztás hazai tendenciái a 80-as évektől napjainkig I.
Cikkünkben az alkoholspecifikus halandóság alapirányzatát, majd a mértéktelen alkoholfogyasztás okozta halálozás nemi különbségeit mutatjuk be. Felvázoljuk a korspecifikus, alkohol okozta halálozás főbb jellemzőit, végül kitérünk az alkoholspecifikus mortalitás okstruktúrájának elemzésére. A magyarországi népesség halálozására vonatkozó statisztikák a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisaiból álltak rendelkezésünkre, az adatok az évenkénti halálozások jellemzőinek - nem, életkor, halálok szerinti - feldolgozásából előállított adatbázisból származnak.

Mentális egészség és rizikómagatartásformák összefüggései serdülőkorúak körében
A drogfogyasztás mértéke az elmúlt két évtizedben drasztikus módon emelkedett hazánkban, különös tekintettel a középiskolások szerfogyasztására. Ez a társadalom részéről különböző védekezési mechanizmusokat indított el a kilencvenes évektől, így fokozottabb igény jelentkezett a keresletcsökkentést szolgáló intézkedésekre. Ennek alapján indokolttá vált az iskolai egészségfejlesztési-drogprevenciós programok széles körben való elterjesztése, amelyek komplexen kezelik az alkoholfogyasztással, dohányzással, a kábítószer-használattal és a gyógyszerekkel való visszaéléssel kapcsolatos problémákat.

Sziget 2007 – kutatás a szigetlátogatók kockázati magatartásáról
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet a 2007-es Sziget Fesztiválon egy olyan felmérést végzett, amely az egészségpszichológiai tényezőket és az egészségfejlesztés szempontjából releváns területekre kiterjedő szempontokat szem előtt tartva, kérdőíves adatgyűjtéssel vizsgálta a fesztiválpopulációt alkotó fiatalok egészségmagatartását. Vizsgálatunk központjában a kockázati magatartásformák jellemzőinek bemutatása állt, továbbá összefüggésük a megkérdezettek demográfiai jellemzőivel, szocioökonómai státuszával, mentális egészségükkel, vagyis mindazokkal a háttérváltozókkal, amelyek a korábbi országos kutatások alapján is összefüggést mutatnak az egyes rizikómagatartásformákkal. Vizsgálati eredményeink és következetéseinek bemutatása fontos kiindulási alapként szolgálhat az egészségfejlesztési programok jövőbeli hatékony tervezéséhez és lebonyolításához.

A témakörhöz kapcsolódó hazai (2008. május 30.) jogszabálygyűjtemény itt letölthető.

 

.